Dagjemaken.nl

dagjemaken.nl is een belevingsbureau dat al meer dan 10 jaar creatieve concepten ontwikkelt en verzorgt die inzetbaar zijn als evenement, workshop, bedrijfsuitje en training.

Samen met dagjemaken.nl gaat u aan de slag met concepten op het gebied van radio, televisie of magazine. Voor 10 tot 10.000 personen, van een paar uur tot meerdere dagen. Bent u op zoek naar een leuke dag voor het hele team of een dag waarop u naast plezier ook iets leert: dagjemaken.nl denkt graag mee en realiseert een programma waarin kwaliteit en creativiteit met een uitstekende uitvoer hand in hand gaan.

Bij dagjemaken.nl maakt u het helemaal!